เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรม “พาณิชย์..จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง”

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรม “พาณิชย์..จิตอาสา สานฝันปันสุขให้น้อง” มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนทับทิมสยาม 05, โรงเรียนบ้านไร่ป้า, โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา, โรงเรียนบ้านนาตาโพ, โรงเรียนบ้านนาอุดม, โรงเรียนบ้านห้วยทราย, โรงเรียนบ้านขอนแป้น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอแลน, และโรงเรียนบ้านต้นหยี วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์