เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2564

กรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ