เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

พิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง