เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการค้าต่างประเทศ รวมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนลุมพินี