เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ณ พระอารามหลวง วัดสมุหประดิษฐาราม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงพาณิชย์ ณ พระอารามหลวง วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563