เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 กรมการค้าต่างประเทศ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 กรมการค้าต่างประเทศ วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ