เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การสัมมนา และนิทรรศการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal หัวข้อ "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT"

ายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานการสัมมนา และนิทรรศการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal
- หัวข้อสัมมนา "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT"
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
- หัวข้อสัมมนา “ร้อย (100) ปีร้อย (100) ความคิด ร้อย (100) คำถาม มาตรการ TCWMD” วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
- ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
พร้อมคลินิกให้คำปรึกษา (การยื่นขอฟอร์ม การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) การสมัครใช้งานระบบ Electronic Signature and Seal (ESS))