เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2563

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก