เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ

การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ กรมการค้าต่างประเทศ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ โดย นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน