เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562

กรมการค้าต่างประเทศเปิดแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 วันนพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น และผ่านช่องทาง Facebook live โดย นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน