เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประหานครหลวง สำนักงานใหญ่

นายวันชัย  วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประหานครหลวง สำนักงานใหญ่ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ