เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

เสวนาหัวข้อ "Fake News ภัยสื่อสารในยุคดิจิทัล Vs การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ"

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเสวนาหัวข้อ "Fake News ภัยสื่อสารในยุคดิจิทัล Vs การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ" วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์