เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การประชุม คณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 39

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 39 (The 39th Meeting of The ASEAN Food Security Reserve Board: AFSRB) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ