เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ประชุมและหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 200 คน ที่ได้เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องให้ดูแลราคามะพร้าวตกต่ำ

           นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประชุมและหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 200 คน ที่ได้เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องให้ดูแลราคามะพร้าวตกต่ำ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ กระทรวงพาณิชย์