เปลี่ยนการแสดงผล

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์ และการใช้ Form D/E

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์ และการใช้ Form D / E" 
และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Protocol)


ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ ห้องมรกต โรงแรม พลอย พาเลซ มุกดาหาร

Download กำหนดการสัมมนา


     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัชพัฒน์ โทร. 081 7014654, 0 2547 4855 หรือ สำนักงานพาณิชย์มุกดาหาร 042 611575
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562


หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นางสาวอนัญญา อนันตฺ
2 นางสาวจิตติพัฒน์ ทองชมภู
3 นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์กระจ่าง
4 นายวีระศักดิ์ ธีระจารุวรรณ
5 นางนวรัตน์ ผิวเรืองนนท์
6 นางสาวธันธนัญญ์ ระพีวัชรนันท์
7 นายอนุชา  ศรีสกุลธนไชย
8 นางสาวนันท์นภัส มุกดารัตนพิพัฒน์
9 นายธนกร เรืองชัยกิจ
10 นางสาวศศิพันธ์ ศักดิญาพันธ์

11 นางจุฑากาณจน์ คูสกุล
12 นางสาวสมาพร มากรุง
13 นายปิติณัช นิธิศธานี
14 นางสาวอัมพวา ไชยเพชร
15 นายอรรถพงษ์ พิมพ์พันธ์
16 นายธรรมรัตน์ แสนสุข
17 นางสาวปริยาภัทร ปุณขันธุ์