เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "(ร่าง) ประกวดราคาจ้างการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดจันทบุรี และยะลา"

         - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
         - เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2564 (วันที่ 18 มกราคม 2564 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
- (Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


แบบฟอร์แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ