เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ขอบเขตงาน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง"

          - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          - เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2563  (วันที่ 31 สิงหาคม 2563  เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)


(Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์