เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารบริเวณช่องบันใดขึ้น-ลง อาคาร โถงทางเดินระหว่างห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง และโถหน้าลิฟต์ ตั้งแต่ ชั้น 1-17 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ"

         - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
         - เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 (วันที่ 2 กันยายน 2563 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
- (Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์