เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

บทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal

การสัมมนา และนิทรรศการ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal
เรื่อง "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT"
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


ขอเชิญชมนิทรรศการตลอดวันเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ ในหัวข้อที่น่าสนใจ
“ก้าวสู่ยุค Digital DFT” “รู้เพิ่มอีกนิด...ช่องทางใช้สิทธิ FTA” และ “มาตรการTCWMD” 
พร้อมคลินิกให้คำปรึกษา (การยื่นขอฟอร์ม การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
การสมัครใช้งานระบบ Electronic Signature and Seal (ESS))


หมายเหตุภายในงานมีการให้คำแนะนำเรื่องการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) และการสมัครใช้งานระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) โดยผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมดังนี้ 
1. การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ขอให้จัดเตรียม
1.1 Notebook พร้อมออก Internet ได้ 
1.2 Digital Certificate ของนิติบุคคล
2. การสมัครใช้งานระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ขอให้จัดเตรียม 
2.1 Notebook พร้อมออก Internet ได้ และติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว
2.2 ภาพลายเซ็นต์และตราประทับบริษัทในรูปแบบ File jpg (ไฟล์รูปภาพ) ตามแบบที่กรมฯ กำหนด