เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

หน้าแรกเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ


ประชาสัมพันธ์


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง(สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564
เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง(สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28, 02 134 0944 สายด่วน 1385
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564


จากปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ฟอร์มที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ กรมฯ ขอเรียนว่า เป็นการขัดข้องจากเงื่อนไขในการดึงข้อมูลมาแสดงบนฟอร์ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบพิมพ์ฟอร์ม โดยขณะนี้กรมฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสามารถพิมพ์ฟอร์มได้แล้ว แต่ยังพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแสดงผลในบางฟอร์ม จึงทำให้การพิมพ์ฟอร์มมีความล่าช้ากว่าปกติ อย่างไรก็ดี กรมฯ จะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


 

บริการจากกรมDFT Service

ระบบบริการ  e Service
บริการข้อมูล Information
กฎหมาย Law
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือประชาชน

ข่าวสารDFT NEWS

 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 
ข่าวอบรม / สัมมนาทั้งหมด
 
ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด