เปลี่ยนการแสดงผล

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP)” สัญจร
โดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


เวลาที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ (เลือกอย่างใดอย่างหนึงเท่านั้น)
รอบที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
- ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เปิดรับจำนวน 100 ท่าน (เต็มจำนวน)
- (Download กำหนดการ รอบที่ 1)


รอบที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
- ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
- เปิดรับจำนวน 200 ท่าน (เต็มจำนวน)
(Download กำหนดการ รอบที่ 2)


รอบที่ 3 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
- ณ โรงแรม เคป ราชา โฮเทล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  (เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่จังหวัดระยอง จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม เป็น โรงแรม เคป ราชา โฮเทล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี)
- เปิดรับจำนวน 100 ท่าน (ปิดรับสมัคร)
(Download กำหนดการ รอบที่ 3)


รอบที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
- ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท บาย บีดับเบิลยู ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่น จังหวัดปราจีนบุรี
- เปิดรับจำนวน 100 ท่าน (ปิดรับสมัคร)
(Download กำหนดการ รอบที่ 4)


ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4771-86 ต่อ 4710
ขอแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ดังนี้
1. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย 
2. กรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิและมีแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องอบรม


หมายเหตุ : กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินประกาศรายชื่อหลังจากท่านลงทะเบียนภายใน 1-2 วันทำการ