เปลี่ยนการแสดงผล

การใช้ระบบคิวและการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ "เตรียมความพร้อมการใช้ระบบคิวและการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” และ “ตรวจต้นทุน ใครๆ ก็ทำได้" (ปิดรับสมัครเนื่องจากเต็มจำนวนที่เปิดรับ)
- วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.10 น.

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.20 น.     แนะนำและเตรียมความพร้อมการใช้ระบบคิวอัตโนมัติ
14.20 – 14.35 น.     แนวทางการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
14.35 – 14.40 น.     ตอบข้อซักถาม
14.40 – 15.00 น.     แนวทางการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตรวจต้นทุนพิกัดฯ 25-97)
15.00 – 15.10 น.     ตอบข้อซักถาม 
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385