เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

การใช้งานเว็บบอร์ดกรมการค้าต่างประเทศ (ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะมีสิทธิ์โพสหรือตั้งกระทู้)

หมายเหตุ

 • การสมัครรับข่าวสารเว็บไซต์กรมฯ /แสดงความคิดเห็นเว็บบอร์ด ไม่ใช่เป็นการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
 • เมื่อมีการสมัครทางกรมฯ จะตรวจสอบข้อมูลในการสมัคร และจะดำเนินการอนุญาตให้ผู้สมัคร ภายใน 1-2 วันถัดจากวันลงทะเบียน และจะมีอีเมล์แจ้งตอบกลับอัตโนมัติ

คลิกเพื่อสมัครสมาชิก (เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเว็บบอร์ด)

เว็บบอร์ด

ForumID:7
Subject: มาตรการเยียวยาทางการค้า คืออะไร
Last Post 08 ส.ค. 2559 11:33 AM by somsakul. 6 Replies.
Sort:
PrevPrev NextNext
You are not authorized to post a reply.
Page 1 of 212 > >>
Author Messages
๊UserTest Posts:
--
Post no. 1 | 25 ก.ย. 2558 10:02 AM
  มาตรการเยียวยาทางการค้า คือ มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในผู้ได้รับความเสียหายสามารถปรับตัวและต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ มาตรการเยียวยาทางการค้าประกอบด้วย

  1. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) การทุ่มตลาด คือ การส่งออกสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยที่ราคาส่งออกนั้นต่ำกว่ามูลค่าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่จำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศผู้ส่งออก/ผู้ผลิตเอง
  2. มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) การอุดหนุน คือ การดำเนินมาตรการ
  ช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมของภาครัฐที่ให้แก่ผู้ประกอบการของประเทศตนเพื่อให้สินค้าถูกลงส่งผลให้มีความได้เปรียบทางการค้า หรือเพื่อให้มีการเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ หรือการลดปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  3. มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น คือ มาตรการซึ่งประเทศผู้นำเข้าจะนำมาใช้เมื่อสินค้านำเข้ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน หรือสินค้าที่แข่งขันกันกับสินค้านั้น
  SuperUser Account New Member New Member Posts:1
  --
  Post no. 1 | 25 ก.ย. 2558 10:03 AM
  ขอบคุณครับ
  ทดสอบ Posts:
  --
  Post no. 2 | 25 ก.ย. 2558 10:39 AM
  ขอบคุณนะคุณ
  somsakul Veteran Member Veteran Member Posts:1522
  --
  Post no. 13 | 28 ม.ค. 2559 04:14 PM
  ทดสอบ
  somsakul Veteran Member Veteran Member Posts:1522
  --
  Post no. 14 | 28 ม.ค. 2559 04:17 PM
  ทดสอบตอบกลับ
  You are not authorized to post a reply.
  Page 1 of 212 > >>


  ข้อแนะนำ


  ข้อความที่ปรากฎในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากสมาชิก ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ ในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้ง webmaster ที่ อีเมล์ dftwebmaster@moc.go.th เพื่อดำเนินการต่อไป

  กติกา และข้อห้าม ในการใช้กระดานสนทนา
  1. ให้ท่านแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศ 
  2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ 
  3. ห้ามโฆษณาขายสินค้า
  4. ห้ามหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์