ForumID:1
Subject: สอบถามครับ ส่งไม้แปรรูปไปจีน เสียค่าภาษียังไงครับ
Last Post 01 ก.พ. 2561 03:17 PM by supapornb. 1 Replies.
Author Messages
piboon New Member New Member Posts:2
--
Post no. 855 | 29 ม.ค. 2561 10:42 AM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
ถ้าจะส่งไม้แปรรูปไปต่างประเทศ ต้องทำไงบ้างครับ และมีเอกสารอะไรบ้างครับ ส่งไปประเทศจีน
supapornb New Member New Member Posts:21
--
Post no. 868 | 01 ก.พ. 2561 03:17 PM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
เรียน ผู้สอบถาม
การส่งออกไม้แปรรูปไปต่างประเทศ ที่จะต้องขออนุญาตส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Serv.../1944/1547 หรือติดต่อกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร. 02-5475118 และ 02-5475120 ในส่วนของภาษีส่งออก สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมศุลกากร สายด่วน 1164

DFT Center 1385


---