เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

(ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างการดำเนินโครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : มหกรรมการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างการดำเนินโครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : มหกรรมการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)