เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการต่อยอดงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการต่อยอดงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)