เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการค้าต่างประเทศเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการค้าต่างประเทศเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)