เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2565