เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

ประกาศคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 | 3248 

เอกสารแนบ