เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” การสัมมนารูปแบบ Virtual Seminar ผ่านระบบ Zoom วันที่ 22 กันยายน 2564 | 3018 | ปิดรับสมัคร 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล เรื่อง “Up Skilling SMEs...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”
- การสัมมนารูปแบบ Virtual Seminar ผ่านระบบ Zoom
- วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
- ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
(คลิกลงทะเบียน)


เอกสารแนบ