เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ (คลิกรายละเอียด) | 409 | เปิดรับสมัคร 


หัวข้อฝึกอบรม “กรอกฟอร์ม E ให้ถูกกฎลดปัญหาการใช้สิทธิ"
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น. -14.30 น.
(จำนวน 40 คน)
(คลิกลงทะเบียน)


หัวข้อฝึกอบรม “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณ”
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. -14.30 น.
(จำนวน 40 คน)
(กำหนดเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)


หัวข้อฝึกอบรม “กรอกข้อมูลให้ถูกต้องรับรองได้บัตร DFT”
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 น. -14.30 น.
(จำนวน 40 คน)
(กำหนดเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563)


“โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

เอกสารแนบ