เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด รับสมัครงาน

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถาานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร| 392 


- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถาานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

เอกสารแนบ