เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด รับสมัครงาน

 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร| 1116 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา

- เปิดรับสมัครวันที่ 5 -25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com/ 


เอกสารแนบ