เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


คต. เผยแผนอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดภาระผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

EU ปรับแก้ไขระเบียบการจำแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม

คต. เผยการค้าชายแดนและผ่านแดน 7 เดือน มีมูลค่า 7.41 แสนล้าน

คต. เริ่มใช้งานระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองใหม่กลางเดือนนี้

คต. เสริมอาวุธให้ผู้ประกอบการ ชวนร่วมสัมมนา  เรื่อง บทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal

พาณิชย์จับมือผู้ส่งออกข้าวไทยถก BERNAS พร้อมดันข้าวพื้นนุ่มบุกตลาดมาเลเซีย

จีนปรับแก้ไขระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

คต. ประกาศวันดีเดย์เริ่มใช้ระบบ ESS สำหรับ Form D

คต. เดินสาย RoadShow ให้บริการรับขึ้นทะเบียน Self-Certification เคลื่อนที่

EU ปรับเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าอาหารประกอบ (Composite Product)