เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

บทสัมภาษณ์พิเศษ ไทยใช้สิทธิส่งออกภายใต้ FTA ตลาดอาเซียนยืนหนึ่ง -สวท. | 49 บทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง ไทยใช้สิทธิส่งออกภายใต้ FTA ตลาดอาเซียนยืนหนึ่ง
ขอขอบคุณ คลิปเสียงบทสัมภาษณ์ จากรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
วันที่ 1 มี.ค. 67

เอกสารแนบ