เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต.ยกทัพบุกมหานครเซี่ยงไฮ้...จัด Thai Rice Roadshow สร้างความเชื่อมั่นดันยอดขายข้าวไทยในจีน | 91 กรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย (Thai Rice Roadshow) ในนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย และสร้างการรับรู้และการจดจำเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้จากประเทศไทยแก่ผู้บริโภคข้าวไทยในจีน
วันที่ 20 พ.ย. 66

เอกสารแนบ