เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต.ยกทัพบุกมหานครเซี่ยงไฮ้...จัด Thai Rice Roadshow สร้างความเชื่อมั่นดันยอดขายข้าวไทยในจีน | 82 

“กรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย (Thai Rice Roadshow) ในนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย และสร้างการรับรู้และการจดจำเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้จากประเทศไทยแก่ผู้บริโภคข้าวไทยในจีน”

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ได้ให้เกียรติเปิดงานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน (China International Import Expo หรือ CIIE ) ครั้งที่ 6 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2566 ตามคำเชิญของรัฐบาลจีน และในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ให้เกียรติเปิดคูหาประเทศไทยในส่วน Thailand Pavilion ที่จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย โดยมีการจัดแสดงตัวอย่างข้าวไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทยควบคู่กับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว และข้าวเหนียว เป็นต้น พร้อมทั้งแจกข้าวหอมมะลิไทยให้ผู้เยี่ยมชมได้ทดลองชิมคู่กับอาหารไทย ซึ่งกรมฯ ได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีฯ สาธิตทำต้มยำกุ้งแจกให้ผู้เยี่ยมชมคูหาของกรมฯ ได้ทดลองชิมร่วมกับข้าวหอมมะลิไทยด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และยังจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้จากประเทศไทย โดยตลอดการจัดงานมีผู้สนใจเยี่ยมชมคูหาของกรมฯ กว่า 500 คน/วัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 รองนายกรัฐมนตรีฯ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ยังให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Thai Food Festival ณ Ole Supermarket สาขาจิ้งอัน ภายใต้แนวคิด “Experience Thai Gourmet Ready to Eat & Cook” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2566 และได้ให้เกียรติเยี่ยมชมซุ้มของกรมฯ ที่ร่วมกับ สคต. ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทยแจกให้ผู้สนใจได้ทดลองชิมคู่กับแกงเขียวหวานไก่ ควบคู่กับขนมหวานไทยที่ทำจากข้าวเหนียวไทย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้เยี่ยมชมสินค้าไทยในซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทยที่มีเครื่องหมายรับรอง ข้าวเหนียว ผลไม้ วัตถุดิบเครื่องปรุง และเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งมีข้าวไทยวางจำหน่ายเพียง 2 – 3 บริษัท โดยกระทรวงพาณิชย์จะจัดหาช่องทางการนำสินค้าข้าวไทยมาวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนให้เพิ่มมากขึ้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่กรมฯ เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในงานดังกล่าวข้างต้น ยังได้พบหารือกับบริษัท Vasto International ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและผู้ค้าข้าวรายสำคัญของเซี่ยงไฮ้ เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ตลาดข้าว และแนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในจีน โดยบริษัทฯ ได้เสนอให้กรมฯ จัดทำคลิป VDO ถ่ายทอดวัฒนธรรมข้าวไทยเผยแพร่ใน TikTok และ WeChat Channel ซึ่งเป็นที่นิยมของจีน เพื่อให้ข้าวไทยเป็นที่จดจำในจีนมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย แต่ละปีไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 0.6 – 0.7 ล้านตัน สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 6 ของไทย และเป็นอันดับ 1 ของตลาดส่งออกข้าวเหนียวไทย ดังนั้น การจัดกิจกรรมข้างต้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย และการรับรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้จากประเทศไทยให้แก่ผู้บริโภคข้าวในจีน รวมทั้งรักษาส่วนแบ่งตลาดและกระตุ้นยอดขายข้าวไทยในจีน ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีฯ “รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ ในการส่งออกไปต่างประเทศ


เอกสารแนบ