เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. ดีเดย์นำร่องเปิดให้บริการออก Form C/O แบบครบจบด้วยปลายนิ้ว กับระบบ DFT SMART C/O ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป | 582 

กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O) นำร่อง เพื่อใช้สิทธิ์ส่งออกภายใต้ RCEP, อาเซียน-ฮ่องกง, อาเซียน-ญี่ปุ่น, ไทย-เปรู และ ไทย-ชิลี ด้วยระบบ DFT SMART C/O ยกระดับการให้บริการไปสู่ No Visit โดยผู้ประกอบการสั่งพิมพ์ฟอร์มได้ด้วยตนเอง (Self – Printing)

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) ให้ผู้ส่งออกนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า ณ ประเทศปลายทางภายใต้ความตกลงการค้าต่าง ๆ ได้พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น ที่เรียกว่า “ระบบ DFT SMART C/O” โดยยกระดับการให้บริการออกฟอร์ม C/O ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว ครบจบข้อกระบวนการตั้งแต่ยื่นขอ ติดตามสถานะคำขอหนังสือรับรองฯ ไปจนถึงพิมพ์หนังสือรับรองฯ ที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วได้ด้วยตนเอง (Self – Printing) ไม่ว่าจะพิมพ์จากที่บ้านหรือสำนักงานของผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองฯ ที่หน่วยงานให้บริการอีกต่อไป เนื่องจากระบบได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และลดต้นทุนด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ ณ หน่วยงาน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้กำหนดเปิดให้บริการระบบ DFT SMART C/O ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยนำร่องสำหรับการใช้สิทธิพิเศษใน 5 กรอบความตกลงก่อน ได้แก่ Form RCEP ภายใต้ความตกลงระหว่าง ASEAN กับ Australia - China – Japan – Korea – New Zealand, Form AHK ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ASEAN – Hong Kong, Form AJCEP ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง ASEAN กับ ญี่ปุ่น, Form Thai – Peru ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – เปรู และ Form Thai – Chile ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ชิลี ซึ่งกรมฯ ได้จัดอบรมและแนะนำการใช้งานระบบฯ แล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี เพื่อให้การขอรับ Form C/O ทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้นผ่านระบบ SMART C/O เป็นไปด้วยดี กรมฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเร่งทำการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน และดำเนินการมอบ – รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งตัวอย่างภาพลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และหรือผู้รับมอบอำนาจ ผ่านระบบ DFT SMART C/O นี้ ให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการเปิดให้บริการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สำหรับ Form C/O ประเภทอื่น ๆ กรมฯ จะทยอยเปิดให้บริการให้ครบภายในปี 2567 โดยผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านหน้าระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


เอกสารแนบ