เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ส่งออกยานยนต์ไทยมีเฮ! ศรีลังกาปลดล็อคห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่ | 183 

ศรีลังกายกเลิกมาตรการห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกยานยนต์ไทย เจาะตลาดส่งออกยานยนต์ไปศรีลังกาได้มากขึ้น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ศรีลังกาประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ อาทิ รถบัส รถบรรทุก และรถบรรทุกของเหลวและก๊าซ ซึ่งศรีลังกาห้ามนำเข้ารถยนต์ประเภทดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของศรีลังกาเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น จึงเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่ แต่ยังคงห้ามนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลประเภทรถยนต์นั่ง ทั้งนี้ การยกเลิกห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถส่งออกรถยนต์ประเภทดังกล่าวไปศรีลังกาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกรถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยปี 2562 ก่อนศรีลังกาใช้บังคับมาตรการดังกล่าว ไทยมีการส่งออกรถบรรทุกและรถบรรทุกของเหลวและก๊าซ มูลค่า 368 ล้านบาท และรถบัส มูลค่า 1.22 ล้านบาท

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามมาตรการทางการค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124 และ 0 2547 4804


เอกสารแนบ