เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คลิปข่าว อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แถลงข่าว พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 7.5 ล้านตัน (TNN) | 51 แถลงข่าว เรื่อง พาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 7.5 ล้านตัน
ขอขอบพระคุณ วิดีโอข่าว จาก สถานีโทรทัศน์ TNN 16 รายการย่อโลกเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66

เอกสารแนบ