เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

‘พาณิชย์’ จัดประกวด Agri Plus Award 2022 ชูแนวคิด “ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างเสริม” พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท | 97 

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ‘Agri Plus Award 2022’ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการค้าให้สินค้าเกษตรไทยพร้อมแข่งขันในเวทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ Agri Plus Award 2022 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการส่งผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม และสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งสามารถแสดงศักยภาพและยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยจากการนำทรัพยากรที่มีมาผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากการประกวด Agri Plus Award 2019 ในครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการและประชาชนที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 200 ผลงาน

ในโอกาสนี้ กรมการค้าต่างประเทศจึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย Agri Plus Award 2022 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามแนวคิด ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ความแปลกใหม่และความซับซ้อนของนวัตกรรม รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต่อเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่        

                   1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว

                   2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ

                   3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว

                   4. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ

ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอบรมแผนธุรกิจและการตลาดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของไทย อีกทั้งผู้ชนะเลิศการประกวดนอกจากจะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท และถ้วยเกียรติยศแล้ว ยังได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า กิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครและผลงานทาง Facebook https://facebook.com/AgriPlusAward และเว็บไซต์ www.agriplusaward2022.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-547-4744 / 084-517-6052 เปิดรับผลงาน เข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2565


เอกสารแนบ