เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“คต. พักขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไม่ผ่านเกณฑ์” | 109 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เข้มงวดการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก (เดือนธันวาคม - มีนาคม) เพื่อป้องกันผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับราคารับซื้อหัวมันสดที่เกษตรกรภายในประเทศได้รับ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปีการผลิต 2564/65 เริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น กรมฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดการตรวจสอบมาตรฐานการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไว้ใช้ในประเทศ คือ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0 ปริมาณดินทรายที่ติดกับหัวมันสำปะหลังไม่เกินร้อยละ 3.0 โดยได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Unit) ตรวจสอบการนำเข้าฯ ณ ด่านศุลกากรอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้กระทำผิด กรมฯ จะดำเนินการพักการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทันที ซึ่งผู้นำเข้าต้องไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่กำหนดจึงจะสามารถนำเข้าต่อไปได้

อฺธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนธันวาคม 2564 กรมฯ ได้พักการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 6 ราย ซึ่งมาตรการดังกล่าวช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย อีกทั้งไม่กระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศและทำให้มีเสถียรภาพดีขึ้น โดยราคาหัวมันสดปัจจุบันเฉลี่ย 2.55 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี หากพบเบาะแสผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385 

อนึ่ง ในช่วงมกราคม – ตุลาคม 2564 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 8.52 ล้านตัน มูลค่า 3,217.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.19 และ 46.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณรวม 5.95 ล้านตัน มูลค่า 2,194.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


เอกสารแนบ