เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

พาณิชย์โชว์ยอดใบอนุญาตส่งออกข้าวเดือนพฤศจิกายน พุ่งสูงสุดในรอบปี | 122 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจการส่งออกข้าวไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่ 6 ล้านตัน โดยตัวเลขการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณมากที่สุดในปี 2564

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดปริมาณมาก และขณะนี้ราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น จึงส่งผลให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดส่งออกข้าวไทยขยายตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 4.59 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 81,740 ล้านบาท ปริมาณส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1.3 มูลค่าลดลงร้อยละ 12.8 ซึ่งตลาดส่งออกข้าวไทยที่สำคัญ ได้แก่ แอฟริกาใต้ (ร้อยละ 13.97) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 9.50) จีน (ร้อยละ 9.36) เบนิน (ร้อยละ 6.88) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 5.14) ล่าสุดสถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2564 มีปริมาณมากถึง 825,754 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวมากที่สุดในรอบปี แบ่งเป็นข้าวขาว ร้อยละ 30.34 ข้าวหอมมะลิไทย ร้อยละ 29.61 ข้าวนึ่ง ร้อยละ 25.99 ข้าวหอมไทย ร้อยละ 7.22 ข้าวเหนียว ร้อยละ 6.71 และข้าวกล้อง ร้อยละ 0.13 ทำให้ปริมาณส่งออกข้าวไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ 5.41 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6 ล้านตัน  


เอกสารแนบ