เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“จุรินทร์” ดันเปิดด่าน ”ตากใบ-บูเก๊ะตา”นราธิวาสสำเร็จ !!! ศอ.บต.ประกาศดีเดย์ 15 พ.ย. | 283 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดด่านศุลกากรตากใบและด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ณ อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตัวเลขการค้าชายแดนเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาดีขึ้นมากและเป็นบวกถึง 38% การเปิดด่านมีความสำคัญจะมีผลต่อตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันเรามีด่านนอกประเทศอยู่ 97 ด่าน เปิดไปแล้ว 46 ด่าน การบ้านคือด่านที่เหลือ ซึ่งตนจับมือกับภาคเอกชนและทุกจังหวัดที่มีด่านเร่งดำเนินการเปิดด่านโดยเร็วต่อไป และเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 ตนได้เดินทางไปประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง มีภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเร่งรัดการเปิดด่านทั้งหมด 9 ด่าน ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งยังปิดอยู่ 2 ด่าน คือที่จังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา ที่ประชุมได้หารือกันและมีข้อสรุปว่าควรเร่งรัดการเปิดด่าน 2 ด่านที่เหลือ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียให้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้น ตนได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เร่งหารือกับรัฐบาลมาเลเซียให้มีการเปิดด่านตากใบกับบูเก๊ะตาโดยเร็วที่สุดเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 ได้รับคำตอบจากรัฐบาลมาเลเซียพร้อมเปิดด่านวันที่ 15 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งการเจรจาสามารถดำเนินการได้ความรวดเร็วหลังตนไปประชุมหนึ่งเดือน สามารถเปิดด่านได้แล้วในวันนี้

คาดว่าการเปิดด่าน 2 ด่านนี้ จะช่วยให้มูลค่าการค้าไทยมาเลเซียเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 600 ล้านบาท จะมีส่วนช่วยในการผู้ส่งออกนักธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถส่งสินค้าไปยังมาเลเซียได้มากขึ้น ทั้งน้ำยางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ไก่ ปลาและอื่นๆเป็นต้น

ยังมีอีกหลายด่านที่เร่งรัด เช่น ด่านท่าเส้น ที่จังหวัดตราด หรือด่านหนองเอี่ยน ที่จังหวัดสระแก้ว จะมีผลช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาได้มากขึ้น และด่านอื่นๆในภาคเหนือ ซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่

รายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุเพิ่มเติมว่าในปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้าชายแดนสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการค้ารวม 239,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.47 และคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 35.73 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งหมด


เอกสารแนบ