เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“คต.” เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดนสองเดือนแรกของปี 2564 โต 18.60% | 246 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เผยการค้าชายแดนและผ่านแดนของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่า 242,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.60% โดยการค้าชายแดนกลับมาขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องติดกันเป็นเดือนที่สาม 4.06% ขณะที่การค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศที่สามยังคงสดใส ขยายตัวสูงถึง 46.93%

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 242,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.60% เทียบช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นการส่งออก 141,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.64% และการนำเข้า 101,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.18% โดยไทยยังคงได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง 39,543 ล้านบาท

ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 140,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.06% โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 91,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13.17% รองลงมาคือ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 91,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.95% กัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 30,811 ล้านบาท ลดลง 4.80% และเมียนมา มีมูลค่าการค้ารวม 28,294 ล้านบาท ลดลง 7.85% สำหรับ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันดีเซล รถยนต์นั่ง และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ กัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เมียนมา ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องเทศและสมุนไพร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ด้านการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปตลาดจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ มีมูลค่ารวม 101,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.93% โดยจีนยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 42,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.44% รองลงมาคือ สิงคโปร์ มีมูลค่าการค้ารวม 16,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.61% เวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม .10,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.44% และประเทศอื่นๆ มีมูลค่าการค้ารวม 33,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.56% สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง  สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า และเวียดนาม ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ

สำหรับสถานการณ์การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้าทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ด้านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด 1 แห่ง คือ (1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และด้านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง คือ (1) จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น (2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน (3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ (4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ (5) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแก่ผู้ประกอบการ นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมายังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนอย่างมีนัยสำคัญและผู้ประกอบการไทยยังคงสามารถทำการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนไทย-เมียนมา ได้ตามปรกติ

นอกจากนี้ วันที่ 9 เมษายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในการยกระดับช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร พร้อมทั้งจัดประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th/bts ศูนย์บริการข้อมูลการค้าชายแดนฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1385 ต่อ 121 หรือสายตรง  โทร. 0 2547 4729เอกสารแนบ

Attached Files