เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“คต. เตรียมพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลังที่กำลังออกสู่ตลาด” | 121 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เตรียมพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลังปี 2563/64 ที่กำลังออกสู่ตลาด คาดปีการผลิต 2563/64 ตลาดส่งออกมีแนวโน้มสดใส ย้ำราคาที่เกษตรกรได้รับต้องสอดคล้องกับกลไกตลาด

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ที่ปัจจุบันได้ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยด้านการนำเข้าได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่นำเข้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะพักทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ตรวจพบว่ามีความชื้น/สิ่งเจือปนสูงทันที ส่วนด้านการส่งออกจะเพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งออก รวมถึงเข้มงวดผู้ส่งออกที่มีพฤติกรรมเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งจะช่วยให้ราคามันสำปะหลังของไทยทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมาก

“กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตลาดจีน พบว่าปัจจุบันจีนมีความต้องการมันสำปะหลังไปผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปริมาณสต๊อกข้าวโพดซึ่งเป็นสินค้าทดแทนมันสำปะหลังที่สำคัญของจีน มีปริมาณลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากข้าวโพดสูงขึ้น แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันสำปะหลังจึงแข่งขันได้มากขึ้น และโรงงานที่ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังได้เพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาวัตถุดิบมันสำปะหลังจะอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยปัจจุบันราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง F.O.B. เกาะสีชัง เฉลี่ย 270 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคาเฉลี่ย 228 เหรียญสหรัฐต่อตัน” นายกีรติฯ กล่าว

นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ปัจจุบันราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่กรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยจะเพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกตามมาตรการข้างต้นเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศผู้ซื้อจะไม่ใช้ประเด็นคุณภาพมาตรฐานเป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ซึ่งจะส่งผลดีกับราคาจำหน่ายมันสำปะหลังที่เกษตรกรได้รับ”

อนึ่ง ช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณรวม 5.949 ล้านตัน มูลค่า 2,194.97 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 มูลค่าลดลงร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ส่งออกปริมาณรวม 5.828 ล้านตัน มูลค่า 2,261.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


เอกสารแนบ