เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

APi โชว์ผลงาน 1 ปี พร้อมเร่งเครื่องขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ปี 64 | 115 

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) กรมการค้าต่างประเทศ เผย ปี 63 สนับสนุนพร้อมสร้างโอกาสผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม กว่า 600 ราย เตรียมเดินหน้า ปี 64 จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการไทย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (The Institute of Agricultural Product Innovation: APi) สามารถผลักดันและเสริมสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมกว่า 600 ราย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด APi Parade 2020 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Gulfood 2020 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าเป็นจำนวนมาก และการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ APi Inspirational Talk 2020 เป็นต้น สำหรับในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น สถาบัน APi ก็ได้จับมือร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการทั้งในส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น JD Central และ The Hub Thailand และในส่วนของช่องทางออฟไลน์ เช่น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของสถาบัน APi ในปี 2564 ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมตลาด แต่จะเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างครบวงจร ได้แก่ กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระหว่างเจ้าของผลงานวิจัยและผู้ประกอบการ กิจกรรมการประกวดรางวัลสินค้าเกษตรนวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กิจกรรมขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสและขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้ครอบคลุมและปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal อีกด้วย นอกจากนี้ สถาบัน APi ยังจะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และครบวงจร

“สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีแนวคิดในการนำผลิตผลทางการเกษตรของไทยมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือหากมีสินค้าอยู่แล้วและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อมาที่สถาบัน APi ได้ โดยเราพร้อมเป็นหน่วยงานกลางที่คอยเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสามารถผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาดได้” นายกีรติ กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้ที่ facebook.com/APiinspire หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2547 4744 หรือ E-mail: apiinspire@gmail.com

เอกสารแนบ