เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เสริมอาวุธให้ผู้ประกอบการ ชวนร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal | 81 

กรมการค้าต่างประเทศมุ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าภายใต้สถานการณ์ New Normal เตรียมพร้อมจัดสัมมนาและ Workshop ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 เพื่อเจาะลึก ชี้ช่อง และไขข้อข้องใจทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้า และระบบ e-TCWMD เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการ TCWMD

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์ New Normal ที่หลายประเทศทั่วโลกเผชิญภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจ กรมฯ จึงได้มีนโยบายในการเร่งติดอาวุธให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนที่มีขนาดประชากรกว่า 600 ล้านคน โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ บทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam)

ในวันแรกของงานสัมมนา (17 กันยายน 2563) ผู้ประกอบการจะได้พบกับการบรรยายโดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทกรมการค้าต่างประเทศในยุค New Normal จากนั้น จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายชาญชัย อยู่สําราญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดส่งรถใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายยงยศ ผลธนาวัฒน์ ASEAN Business Director บริษัท เอสซีจี อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปเรชั่น จำกัด มาร่วมเสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) การแนะนำ กลยุทธ์การขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านเครือข่าย YEN-D และการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลผ่านระบบ NSW/ ASW ในช่วงบ่ายกรมฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ฟอร์ม D มีอะไรเปลี่ยน และ 2) สิทธิพิเศษทางภาษีและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า...สำคัญอย่างไร รวมทั้งได้เตรียมคลีนิคเพื่อตอบปัญหาเชิงลึกและไขข้อข้องใจให้แก่ผู้ประกอบการ

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่สองของงานสัมมนา (18 กันยายน 2563) จะเป็นการสัมมนาหัวข้อ “ร้อย (100) ปีร้อย (100) ความคิด ร้อย (100) คำถาม มาตรการ TCWMD” เพื่อไขข้อข้องใจทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายของการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ เรื่อง ระบบการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP) จากผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศยังได้เตรียมนิทรรศการ “ก้าวสู่ยุค Digital DFT” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกทางการค้าของกรมฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมสู่การให้บริการแบบดิจิทัลครบวงจรในอนาคต

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ด่วน ! รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 400 ท่าน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


เอกสารแนบ