เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

รัฐแมรีแลนด์ออกกฎหมายจำกัดการใช้สารหน่วงการติดไฟในสินค้าอุปโภคบริโภค | 69 

กรมการค้าต่างประเทศเผยรัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายจำกัดการใช้สารหน่วงการติดไฟในสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามการกระทำผิดสูงสุดถึง 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ย้ำผู้ส่งออกศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจน ก่อนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออกกฎหมายจำกัดการใช้สารหน่วงการติดไฟ (Flame retardants) โดยห้ามการนำเข้า ขาย หรือเสนอขายสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เป็นต้น ได้แก่ ที่นอน เฟอร์นิเจอร์หุ้มด้วยผ้าและหนัง เฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนวัสดุหุ้มเบาะใหม่ (ไม่ใช่สำหรับซื้อขาย) ที่มีด้วยสารหน่วงการติดไฟในสินค้าดังกล่าว มากกว่าร้อยละ 0.1 โดยมวลรวม หรือ 1,000 ppm ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

กฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสินค้า (1) ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวัสดุห่อหุ้มส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์หุ้มด้วยผ้าและหนังหรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลี่ยนวัสดุหุ้มเบาะใหม่ที่นอกเหนือจากผ้า วัสดุป้องกันการซึมผ่าน วัสดุแถบหุ้มด้านหลังของพื้นเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุที่มีความยืดหยุ่น (3) ด้ายหรือเส้นใยที่ใช้ในการเย็บที่นอน และ (4) ส่วนประกอบของที่นอนสำหรับผู้ใหญ่ยกเว้นโฟม

ทั้งนี้ บุคคลที่มีเจตนาฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางแพ่งสำหรับการกระทำผิดครั้งแรกสูงถึง 2,500 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับการกระทำผิดครั้งที่สองจะถูกปรับสูงสุด 5,000 เหรียญสหรัฐฯ และหากกระทำผิดซ้ำอีกอาจถูกปรับสูงถึง 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

ตั้งแต่ปี 2560-2562 ไทยมีการส่งออกสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และที่นอนไปสหรัฐฯ มีมูลค่า 1,827.1 1,539.5 และ 1,729.4 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2563 (เดือน ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 5,678 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.intertek.com/consumer/insight-bulletins/maryland-approves-bill-to-restrict-flame-retardants/ ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095 สายด่วน 1385

เอกสารแนบ