เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

รัฐวอชิงตัน ออกระเบียบการติดฉลากสำหรับแผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง | 90 

กรมการค้าต่างประเทศเผยรัฐวอชิงตัน กำหนดให้ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง จะต้องมีสัญลักษณ์ “Do not flush” หรือ “ห้ามทิ้งลงชักโครก” แสดงบนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยจะมีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมาย HB 2565-2019 ว่าด้วยการติดฉลาก “Do not flush” สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งที่ห้ามทิ้งลงในชักโครก โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง รวมถึงแผ่นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง แผ่นเช็ดทำความสะอาดสำหรับทารก แผ่นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และอื่นๆ จะต้องมีสัญลักษณ์ “Do not flush” หรือ “ห้ามทิ้งลงชักโครก” แสดงอย่างชัดเจนและอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด ซึ่งสัญลักษณ์จะครอบคลุมอย่างน้อย 2% ของบรรจุภัณฑ์ โดยจะต้องไม่ถูกปิดบังหรือปกคลุมด้วยรอยต่อของบรรจุภัณฑ์ รอยพับหรือองค์ประกอบอื่นๆ และสัญลักษณ์ต้องมีความคมชัดสูงแยกให้เห็นชัดเจนจากข้อมูลอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคใช้แล้วทิ้งได้อย่างเหมาะสม

ย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าว ไม่รวมถึงแผ่นเช็ดทำความสะอาดที่ออกแบบหรือวางจำหน่ายสำหรับใช้ทำความสะอาดหรือใช้ทางการแพทย์บริเวณทวารหนักหรือช่องคลอด รวมถึงกระดาษชำระแบบเปียกมีฉลากกำกับว่า “ทิ้งลงชักโครกได้ (flushable)" "ปลอดภัยสำหรับท่อน้ำทิ้ง (sewer safe)" และ“ปลอดภัยสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย (septic safe)” เป็นต้น

จากข้อมูลสถิติการส่งออก ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มแผ่นเช็ดทำความสะอาดไปยังสหรัฐอเมริกา (พิกัด 630710) ในช่วงปี 2560-2562 มูลค่า 46.5 77.3 และ 62.5  ล้านบาทตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 มีมูลค่าการส่งออก 8.1 ล้านบาท ลดลง 3.19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.tuvsud.com/en/e-ssentials-newsletter/consumer-products-and-retail-essentials/e-ssentials-6-2020/usa-washington-requires-manufacturers-to-label-non-flushable-disposable-wipe-products และ https://www.cps.bureauveritas.com/sites/g/files/zypfnx236/files/ media/document/Newsbyte-20NB-008.pdf ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างถูกต้องไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095 สายด่วน 1385เอกสารแนบ